Masz pytania? Odpowiemy! Wyślij do nas wiadomość na contact@gamfi.com

  • Polski
  • English
Badania, Wdrożenie pracownika

Ile trwa onboarding w Polsce? 21% pracowników ma 1 dzień na wdrożenie [badanie]

onboarding po polsku

Pracodawcy nie trafiają w potrzeby pracowników, którzy mają zbyt mało czasu na wdrożenie się w nowym miejscu pracy. Ile trwa onboarding w Polsce? Wdrożenie ponad połowy Polaków trwało nie więcej niż tydzień, z czego co piąty zapytany miał tylko jeden dzień na zapoznanie się z nowym miejscem pracy. Tymczasem 41% pracowników potrzebuje ponad miesiąca na wdrożenie w obowiązki zawodowe i kulturę nowego pracodawcy – wynika z badania, które zrealizowaliśmy w październiku tego roku. Im większa firma, tym więcej czasu poświęca na wdrożenie pracownika. Ponad miesiąc miało na to 12% zatrudnionych w MŚP, 18% przedstawicieli dużych firm oraz 28% pracowników największych organizacji zatrudniających powyżej tysiąca osób. Ale to nadal za mało.

Pytanie o optymalny czas trwania wdrożenia do nowej firmy to tak naprawdę pytanie o kwestię dużo ważniejszą: o jego prawdziwy cel.

Onboarding służy doprowadzeniu pracownika do pełnej produktywności, czyli do sytuacji, w której będzie on w stanie realizować na 80-100% zadania przypisane do jego stanowiska bez zewnętrznego wsparcia.

Przekazanie wiedzy o firmie, wsparcie w nawiązaniu relacji ze współpracownikami są narzędziami, które mają do tego doprowadzić. Na dojście do takiego punktu, jak potwierdzają wyniki naszego badania, większość zapytanych potrzebuje nie dzień czy tydzień, ale najlepiej kilku miesięcy.

Ile trwa onboarding? Tydzień to za mało

Nasze badanie wskazuje, że firmy w Polsce bardzo szybko zamykają proces wdrożenia nowych członków załogi. W przypadku 56% zapytanych trwał on niecały tydzień – z czego 21% tylko jeden dzień zapoznawało się z nową organizacją, a 35% – od 2 do 6 dni. Zaledwie 16% pracowników miało więcej niż 1 miesiąc na wdrożenie się w nowe obowiązki zawodowe i kulturę nowego pracodawcy. Co ciekawe, 8% pracowników w ogólnie nie doświadczyło onboardingu.

Ile trwa onboarding? Czas trwania wdrożenia w firmie a czas potrzebny na pełne przygotowanie do pracy [wykres]
Wykres 1: Ile trwa onboarding pracownika do nowej firmy i ile czasu potrzebuje on na pełne wdrożenie?

Tymczasem potrzeby pracowników są znacznie większe. Aż 41% z nich czuło się w pełni przygotowanymi do pełnienia swoich obowiązków po upływie kilku miesięcy, a 23% potrzebowało na to od 1 do 4 tygodni. 29% „weszło” w nową organizację w ciągu tygodnia, z czego 12% w ciągu jednego dnia. 

Onboarding to proces wieloetapowy: zaczyna się od kwestii formalnych, procesowanych jeszcze przed pierwszym dniem pracy, a następnie przechodzi we wdrożenie teoretyczne i kluczowe wdrożenie praktyczne. Z tego punktu widzenia jest to proces obejmujący całą organizację, angażujący działy IT i HR, menedżerów i współpracowników, i w praktyce trwa od 3 do 9 miesięcy. Zamknięcie tego procesu w zdecydowanie krótszym czasie może okazać się dotkliwe dla pracodawcy i jego podwładnego.

Źle wdrożona osoba może po okresie próbnym zostać uznana za mało wartościowy „nabytek” i w konsekwencji zwolniona lub sama zrezygnować z pracy. To powoduje wielotysięczną stratę nakładów poniesionych na wdrożenie i zwiększa koszty rekrutacji. Koło się zamyka.

Adrian Witkowski, CEO Gamfi

Wielkość ma znaczenie

Spytaliśmy uczestników naszego badania o to, ile trwa onboarding w ich obecnej firmie. Od 2 do 6 dni – to dominujący czas onboardingu w każdej firmie bez względu na wielkość. Wskazało na niego 34% przedstawicieli sektora MŚP, 45% zatrudnionych w dużych firmach (od 250 do 999 pracowników) i 28% osób z największych organizacji z ponad 1000 pracowników na pokładzie.

I w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, pracownicy potrzebują zdecydowanie więcej czasu na wdrożenie, bo ponad miesiąc. Dopiero po takim czasie 39% przedstawicieli MŚP, 49% przedstawicieli dużych firm i 46% przedstawicieli największych organizacji nabierają poczucia, że są w pełni przygotowani do pełnienia swoich obowiązków.

Ile trwa onboarding? Więcej niż 1 miesiąc na wdrożenie w firmie: potrzeby a stan faktyczny [wykres]
Wykres 2: Więcej niż 1 miesiąc na wdrożenie – potrzeby a stan faktyczny

Wyniki naszego badania wskazują także, że im większa firma, tym więcej czasu poświęca na wdrożenie pracownika do swojej organizacji. W sektorze mikro, małych i średnich firm onboarding trwał co najmniej miesiąc tylko w przypadku 12% osób, w dużych zadeklarowało tak 18%, a w największych organizacjach 28% zapytanych. 

Z jednodniowym wdrożeniem możemy spotkać się w każdej firmie, jednak w większych zdecydowanie rzadziej. 24 godziny, a jeśli przyjąć tylko czas pracy – 8 godzin, trwał proces wdrożenia się w nowe miejsce pracy w przypadku co czwartego przedstawiciela MŚP (23%), co siódmego reprezentanta dużego przedsiębiorstwa (14%) oraz co piątego pracującego dla największych organizacji (18%).

Badanie zostało przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1090 osób w wieku powyżej 18 lat. Struktura próby została dobrana według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Badanie zrealizowano metodą CAWI od 1 do 4 października 2021 roku.

Jak tworzyć welcome packi skrojone na miarę?

Zobacz, jak zmienić wysyłkę pakietów powitalnych w „Netflix experience”, czyli przyjemny, zautomatyzowany i spersonalizowany proces HR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Mamy więcej dobrych treści!

Zapisz się na newsletter o onboardingu i pracy cyfrowej!

Administratorem danych jest Gamfi Sp. z o.o. Dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (wysyłka newslettera – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) rodo). Mają Państwo prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych, usunięcia i modyfikacji danych osobowych, złożenia sprzeciwu, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody oraz do złożenia skargi do UODO. Więcej informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności lub zadając pytanie na rodo@gamfi.pl.

Wiemy, jak rozwiązać onboardingowe wyzwania