Wyślij do nas zapytanie na contact@gamfi.com

  • Polski
  • English
, ,

Grupa GPEC Gra

Pracownik jest najważniejszy…

Grupa GPEC chcąc zadbać o budowanie zaangażowania pracowników chciała zmieniać nie wskaźniki, ale nawyki swoich pracowników. Wykorzystanie Platformy Gamfi było kolejnym etapem wdrażanych w firmie zmian.

Całość miała wpłynąć na zmianę kultury organizacyjnej, a platforma była jednym z narzędzi, które służyło realizacji potrzeb pracowników oraz poprawie atmosfery pracy.

… zadbajmy więc o niego!

Platforma była miejscem, w którym pracownik wykonywał indywidualne zadania dotyczące dbałości o własne zdrowie, odpoczynku po pracy, uprawiania sportu i skupieniu na prywatnym hobby. Nie zabrakło także zadań dotyczących wsparcia Grupy GPEC, a dla nowych pracowników przygotowano misję adaptacyjną.

Zadania miały charakter deklaratywny i opierały się na dużym zaufaniu pomiędzy uczestnikami oraz osobami zarządzającymi.

Nasze cele

Zdrowa integracja: Zadbanie przez pracowników o własne zdrowie, odpoczynek i czas wolny, a wewnątrz firmy integracja pracowników i stworzenie lepszej atmosfery.

Wsparcie działań well-being oraz work-life balance: Wspieranie zachowań, występujących zarówno w pracy, jak i po godzinach, mających pozytywny wpływ na zdrowie oraz czas wolny pracowników.

Rozwój zawodowy pracowników oraz wspieranie przez nich firmy: Wykorzystanie platformy do zaangażowania pracowników w samorozwój, a także we wspieranie współpracowników oraz całej Grupy.

Adaptacja nowych pracowników: Zaangażowanie nowych pracowników w proces adaptacyjny oraz włączenie ich do gry.

Rezultaty

230 259 zadań wykonanych na platformie przez blisko 2 lata trwania projektu

39,86 średnia liczba wykonanych zadań przypadająca na jednego aktywnego użytkownika

XXX pracowników aktywnie włączyło się w działania na Platformie, która została stworzona jako narzędzie dodatkowe, nieobligatoryjne

XXX prac zgłoszonych na platformie, mających postać zdjęć, grafik i tekstów

Jak osiągnęliśmy cel?

Przygotowaliśmy platformę dostosowaną do kolorystyki Grupy GPEC. Po ponad 1,5 roku platforma przeszła proces odświeżenia i rozszerzenia poprzez dodanie przez Grupę GPEC kolorowej i atrakcyjnej mapy.

Zaproponowaliśmy klientowi szereg działań nastawionych na realizację celów, w tym zadania na start oraz propozycje wyzwań, które zaangażowały pracowników. Lista działań ewoluowała wraz z potrzebami oraz samymi sugestiami uczestników. Za swoje działania pracownicy byli nagradzani punktami, które wymieniali na atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pracownicze.

Zadania i wyzwania wspierające well-being oraz work-life balance

Na platformie znalazło się kilkadziesiąt zadań deklaratywnych dotyczących dbania o swoje zdrowie (poprzez odpowiednie odżywanie się, odstawienie używek czy aktywność fizyczną), zarówno podczas pracy, jak i po godzinach. Zadania wspierały także jakościowe wykorzystanie czasu wolnego: zachęcały do spędzania swojego czasu z rodziną, aktywizację poprzez hobby itp. Dodatkowo na platformie pojawiły się wyzwania, w których dzięki dodawaniu zdjęć i opisów pracownicy mogli pochwalić się swoimi działaniami w tym obszarze.

Aktywizacja pracowników wewnątrz firmy

Przygotowaliśmy szereg zadań mających wpływać pozytywnie ma zmiany w firmie. Pracownicy w ramach zadań mogli zgłaszać się do udziału w projektach, dzielić się swoją wiedzą, wspierać w problemach.