Wyślij do nas zapytanie na contact@gamfi.com

  • Polski
  • English

Grywalizacja contact center iTaxi

Podniesienie efektywności

Firma iTaxi zdecydowała się na zbudowanie platformy grywalizacyjnej dla swoich pracowników, dążąc do zwiększenia efektywności pracy oraz jakości procesów, które odbywają się w obszarze Contact Center wśród 50 pracowników.

Nasze cele: Poprawa efektywności pracowników obszaru Contact Center. Wsparcie wyników pracowników odpowiadających za przyjmowanie zgłoszeń.

Edukacja z procedur i wiedzy produktowej: Wykorzystanie platformy do przekazania oraz utrwalenia wiedzy produktowej i dotyczącej procedur.

Wprowadzenie elementów zabawy i rywalizacji: Przygotowanie atrakcyjnej platformy wraz z ciekawymi nagrodami oraz benefitami pracowniczymi.

Rezultaty

10% większy wskaźnik ACW (wynik średni w przeliczeniu na pracownika w stosunku do analogicznego okresu sprzed wdrożenia platformy Gamfi)

80% wyższy wskaźnik połączeń wychodzących (wynik średni w przeliczeniu na pracownika w stosunku do analogicznego okresu sprzed wdrożenia platformy Gamfi)

70% zaangażowanych pracowników – tyle osób aktywnie włączyło się w działania na platformie, która została stworzona jako nieobowiązkowe narzędzie.

Jak osiągnęliśmy cel?

Platforma została skonfigurowana przez Koordynatorów Projektu ze strony iTaxi. Wdrożone narzędzia, które pozwoliły osiągnąć poniższe rezultaty, były wypadkową zaangażowania Koordynatorów Projektu ze strony iTaxi, funkcjonalności platformy (w postaci wyzwań KPI, kreatywnych i zadań edukacyjnych) oraz ciekawych treści dostarczonych przez Koordynatorów.