Wyślij do nas zapytanie na contact@gamfi.com

  • Polski
  • English

Grywalizacja fuzji banków

Wsparcie podczas zmiany

Organizacja finalizowała fuzję banków, która obejmowała łączenie wszystkich systemów IT. Pracownicy w tym trudnym okresie musieli przejść rozbudowany cykl szkoleń e-learningowych i wdrożyć się w nowe systemy obsługi.

Celem platformy grywalizacyjnej było wsparcie edukacji z nowych produktów oraz nowych systemów, utrzymanie wysokiego wskaźnika wykonywania szkoleń e-learningowych, a także utrzymanie jakości pracy.
Odbiorcą platformy było 3700 pracowników: doradców detalicznych, doradców dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradców bankowości osobistej, liderów zespołów oraz dyrektorów oddziałów. Każda z grup korzystała z dedykowanych treści dostosowanych do danego segmentu.

Nasze cele

Projekt miał szeroko wspierać bank podczas zmiany w obszarze jakości, wiedzy oraz praktyki. Z jednej strony koncentrowaliśmy się na wsparciu wskaźników jakościowych (jak NPS, SLA oraz Tajemniczy Klient), z drugiej – budowaliśmy wiedzę o produktach oraz systemach. Trzecim obszarem była aktywizacja pracowników w obszarze wykonywania e-learningów.

Jakość obsługi: Wsparcie jakości obsługi podczas fuzji systemów teleinformatycznych banku.
Wsparcie wykonywania e-learningów: Utrzymanie wysokiego poziomu sprawnego wykonywania przypisanych do pracownika e-learningów dotyczących produktów oraz nowych systemów bankowych.
Edukacja: Edukacja z nowych produktów.

Rezultaty

  • 270 000 wykonanych zadań edukacyjnych
  • 97% pracowników aktywnych w platformie
  • 80% pracowników wykonało wszystkie przypisane do siebie aktywności!
  • 76% zadań e-learningowych zostało wykonanych o czasie (aż 52% z nich wykonano na 7 dni przed terminem)

Jak osiągnęliśmy cel?

Giganci – tak nazywała się platforma aktywizująca pracowników w kluczowych w procesie fuzji obszarach. Zawierała ona kilka modułów wspierających wszystkie zakładane przez organizację cele. Na platformie odwzorowano strukturę pracowników i oddziałów, a następnie nagradzano ich pojedyncze osoby, oddziały i regiony za wykonywanie zadań. Znalazły się wśród nich m.in. misje edukacyjne, wyzwania związane z poziomem osiągniętych wskaźników obsługi klienta oraz dodatkowe bonusy za wykonywane przed czasem szkolenia e-learningowe.