Wyślij do nas zapytanie na contact@gamfi.com

  • Polski
  • English
, ,

Grywalizacja jakości i cross-sellu w banku

O projekcie

Bank znajdował się w okresie fuzji, zawsze trudnym dla organizacji. Celem platformy grywalizacyjnej było zadbanie o utrzymanie jakości oraz podniesienie sprzedaży w tym niełatwym okresie.

Odbiorcą platformy byli doradcy detaliczni pracujący w placówkach w całej Polsce oraz dyrektorzy oddziałów.

Nasze cele

Projekt miał bardzo szeroko wspierać jakość obsługi, edukację pracowników z produktów oraz wzrost wskaźników biznesowych, w tym sprzedażowych.

Jakość obsługi: Wsparcie jakości obsługi podczas fuzji banku BGŻ oraz BNP Paribas zakończone zajęciem wysokiego miejsca w rankingu Newsweeka.

Sprzedaż i edukacja: Wsparcie sprzedaży usług dodatkowych przy zakładaniu nowych kont (cross-sell) oraz edukacja z nowych produktów.

Pozyskiwanie danych kontaktowych klientów: Zwiększenie odsetka zbierania kompletu danych kontaktowych oraz zgód marketingowych od klientów.

Rezultaty

  • 7% wzrostu sprzedaży z cross-sellu
  • 13% lepszy wskaźnik KPI dotyczący pozyskiwania kompletu danych kontaktowych oraz zgód marketingowych na kontakt
  • Zajęcie drugiego miejsca w rankingu Newsweeka w kategorii bank dla Kowalskiego

Jak osiągnęliśmy cel?

Platforma “Mistrzowie Jakości” uwzględniała kilka modułów wspierających wszystkie zakładane cele. Na platformie odwzorowano strukturę sieci oddziałów. Nagradzano pracowników, oddziały oraz regiony za wykonywanie misji edukacyjnych, uzyskiwane wyniki cross-sellu oraz osiągnięty poziom innych wskaźników (jak Tajemniczy klient czy NPS).