Wyślij do nas zapytanie na contact@gamfi.com

  • Polski
  • English
, , ,

Grywalizacja pracowników agencji pracy tymczasowej

O projekcie ContrainGO

Grupę docelową platformy ContrainGO stanowią pracownicy tymczasowi zatrudnieni poza Polską (głównie w Holandii). Pracują najczęściej przy zbiorach owoców, warzyw i kwiatów, czasem wykonują̨ prace fizyczne w terenie.

Platforma grywalizacyjna ContrainGo stała się integralną część procesu rekrutacji i orientacji na miejscu w momencie podjęcia pracy.

Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje, które są kluczowe dla nowego pracownika w chwili rozpoczęcia zatrudnienia w Contrain. W formie zadań i misji przedstawione są zasady organizowania sobie życia za granicą (transport, zakwaterowanie, zakupy, relacje z innymi), zalety korzystania z portalu pracowniczego, korzyści współpracy z Contrain oraz benefity programu rekomendacyjnego.

Platforma edukuje również w zakresie spędzania wolnego czasu i integracji ze współpracownikami.

ContrainGo powstało również po to, aby usprawnić obustronną komunikację pomiędzy Contrain a pracownikami oraz zwiększyć poczucie zadowolenia z wyboru pracodawcy.

Dzięki zastosowaniu mechanik gier, pracownicy mają dodatkową motywację, by być na bieżąco z publikowanymi informacjami oraz aktywnie współtworzyć platformę poprzez dodawanie zdjęć i wyrażanie opinii w wyzwaniach.

Wyzwania

Wśród pracowników tymczasowych znajdują się przedstawiciele różnych grup demograficznych, zróżnicowani ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, sytuację materialną czy status społeczny. Platforma musiała więc być na tyle uniwersalna, by trafić do wszystkich i jednocześnie na tyle zróżnicowana, by każdy znalazł coś dla siebie.

Pracownicy tymczasowi Contrain wykonują̨ wyczerpującą fizycznie pracę minimum 8 godzin dziennie, po czym często wracają rowerem do miejsca kwaterunku. Po powrocie dominującą potrzebą jest odpoczynek i relaks po pracy, najczęściej indywidualnie przed telewizorem lub komputerem oraz grupowo w ramach kwaterunku. Pracownicy raczej nie podejmują̨ się bardziej złożonych i wymagających aktywności, odkładając je na dni wolne od pracy (o ile to możliwe). Tym trudniej było zainteresować ich dodatkowym obowiązkiem korzystania z platformy grywalizacyjnej.

Przedstawienie użytecznych treści, propozycja rozrywki, edukacji i możliwość zdobycia nagród okazały się skutecznym motywatorem, aby wzbudzić zainteresowanie pracowników i zachęcić ich do regularnego korzystania z platformy.

Dodanie wyzwań związanych z rekreacją wpłynęły na sposób spędzania czasu i tym bardziej zaangażowało pracowników w regularne korzystanie z platformy.

Nasze cele

Celem wdrożenia platformy grywalizacyjnej było zbudowanie spójnego kanału komunikacyjno-edukacyjnego pomiędzy firmą Contrain a jej pracownikami tymczasowymi za granicą oraz zmiana ich zachowań i nawyków, która doprowadzi do pogłębienia relacji z firmą Contrain.

Edukacja z procesów: Zapoznanie się z podstawowymi procedurami i zasadami współpracy z Contrain za granicą na kontraktach tymczasowych.

Aktywna komunikacja i integracja z Contrain: Regularne zapoznawanie się z treściami publikowanymi przez firmę oraz powszechny dostęp do bogatego zasobu wiedzy, pomagającej w codziennych wyzwaniach (szczególnie orientacja i onboarding).

Integracja z innymi pracownikami: Uczestnictwo w proponowanych aktywnościach i konkursach oraz budowanie relacji dzięki platformie.

Wdrożenie grywalizacji w naszej branży było innowacją – Contrain jako pierwsza w Polsce Agencja Pracy Tymczasowej zdecydowała się zaproponować takie rozwiązanie dla pracowników tymczasowych. Po 9 miesiącach działania platformy możemy ocenić, że był to dobry krok. Główne założenia, jakie przyjęliśmy przy realizacji tego projektu, opierały się na dostarczaniu naszym pracownikom wiedzy merytorycznej z kluczowych dla nas i dla nich zagadnień. Bazowaliśmy na tematach związanych z rekrutacją, obsługą kadrowo-płacową i operacyjną. Feedback, jaki otrzymaliśmy od naszych pracowników, był bardzo pozytywny – docenili oni nie tylko atrakcyjne nagrody, jakie w ramach Contrain GO im oferowaliśmy, ale także nową wiedzę, którą zyskali dzięki aktywności na platformie. Tak duże zaangażowanie ze strony pracowników i pozytywny odbiór projektu wpłynęły na naszą decyzję o reaktywacji platformy w 2019 roku.

Marta WiśniewskaMarketing & Employer Branding Manager, Contrain

Rezultaty

  • 500 zaangażowanych pracowników
  • 9 000 wykonanych zadań
  • Ponad 200 prac zgłoszonych w wyzwaniach

Jak osiągnęliśmy cel?

Pomimo wyzwań takich jak niejednorodna grupa docelowa, charakter wykonywanej pracy, pracownicy Contrain są bardzo zaangażowanymi użytkownikami, sumiennie wykonując kolejne aktywności, sprawnie poruszają się po aplikacji. Takie efekty potwierdzają, że odpowiednio zaprojektowana platforma pod względem merytorycznym i funkcjonalnym zaangażuje każdą najbardziej wymagającą grupę odbiorców.

Marta Ślendak, Kierownik projektu, Gamfi

Zadania edukacyjne: Przedstawienie trudnych zagadnień związanych z formalnościami, wypłacaniem wynagrodzenia, zasadami życia za granicą, przestrzeganiem procedur na zakwaterowaniu poprzez funkcjonalności portalu pracowniczego w formie interaktywnych zadań jak quiz, zaznaczenie na obrazku, uzupełnienie frazy i wykorzystanie wizerunku brandheroes.

Cykliczne uruchamianie misji: Aby podtrzymać zaangażowanie pracowników oraz ich zainteresowanie grą ,nowe zadania były uruchamianie w ustalonych comiesięcznych cyklach.

Praktyczne nagrody: Pracownicy zwracają głównie uwagę na swoje niezaspokojone potrzeby i problemy związane z warunkami mieszkania i pracy w Holandii. Praktyczne nagrody okazały się być dodatkowym silnym motywatorem do aktywności w platformie. Wśród dostępnych nagród znajdują się m.in.: ocieplacz, termos, torba termiczna, płaszcz przeciwdeszczowy na rower, komplet bagażowy na rower, śpiwór czy vouchery Sodexo.