Masz pytania? Odpowiemy! Wyślij do nas wiadomość na contact@gamfi.com

  • Polski
  • English

Dotacje unijne

„Unowocześnienie usługi nauczania online poprzez zastosowaniu algorytmu z użyciem nadzorowanej sztucznej inteligencji przeznaczonego do generowania i profilowania ścieżek zaangażowania”

W ramach realizowanego projektu jednostka naukowa wykona prace polegające na opracowaniu algorytmu z użyciem nadzorowanej sztucznej inteligencji przeznaczonego do generowania i profilowania ścieżek zaangażowania do unowocześnienia usługi nauczania online. Opracowane algorytmy umożliwią generowanie w ramach świadczonych usług sprofilowanej ścieżki zaangażowania. Celem realizacji projektu jest znaczące ulepszenie sposobu świadczenia usługi poprzez zautomatyzowanie procesu związanego z tworzeniem ścieżek zaangażowania, w tym ciągłe zbieranie danych o bliźniakach behawioralnych oraz profilowanie zakresu i kolejności ścieżki edukacyjnej do indywidualnych preferencji użytkownika.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: GAMFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Całkowita wartość projektu: 483 179,06 zł

Wartość dofinansowania: 333 904,22 zł

Okres realizacji: marzec 2021 – grudzień 2021

„Unowocześnienie usług nauczania online poprzez zastosowanie algorytmów adaptive learning przeznaczonych do profilowania komunikatów oraz zwiększania motywacji i zaangażowania użytkowników”

W ramach realizowanego projektu jednostka naukowa wykona prace polegające na opracowaniu znaczącego ulepszenia świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauczania online poprzez opracowanie i stworzenie algorytmów z użyciem nadzorowanej sztucznej inteligencji przeznaczonych do generowania i profilowania ścieżek zaangażowania. 

Celem projektu jest opracowaniu algorytmów adaptive learning przeznaczonych do profilowania komunikatów oraz zwiększania motywacji i zaangażowania użytkowników dla unowocześnienia usług nauczania online. Realizacja projektu umożliwi efektywniejsze zarządzanie i wspomaganie zaangażowania użytkowników końcowych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: GAMFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Całkowita wartość projektu: 458 694,06 zł

Wartość dofinansowania: 316 983,70 zł

Okres realizacji: luty 2021 – listopad 2021