Skontaktuj się z nami: contact@gamfi.com

Onboarding pracowników agencji pracy tymczasowej

Wyzwania klienta

Contrain to istniejąca na rynku od 1998 roku agencja pracy tymczasowej. Wyzwaniem firmy było spójne i sprawne wdrażanie pracowników tymczasowych do pracy za granicą. Trudność zadania wiązała się ze specyfiką grupy odbiorców.

Wśród pracowników tymczasowych znajdują się przedstawiciele różnych grup demograficznych, zróżnicowani ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, sytuację materialną czy status społeczny. Oferowane rozwiązanie musiało być na tyle uniwersalne, by trafić do wszystkich i jednocześnie na tyle zróżnicowane, by każdy znalazł coś dla siebie.

Pracownicy tymczasowi Contrain wykonują̨ wyczerpującą fizycznie pracę minimum 8 godzin dziennie, po czym często wracają rowerem do miejsca kwaterunku. Po powrocie dominującą potrzebą jest odpoczynek i relaks po pracy, najczęściej indywidualnie przed telewizorem lub komputerem oraz grupowo w ramach kwaterunku. Pracownicy raczej nie podejmują̨ się bardziej złożonych i wymagających aktywności, odkładając je na dni wolne od pracy (o ile to możliwe). Wszystkie te elementy musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie w proponowanej aplikacji.

Rozwiązanie: aplikacja ContrainGO

W odpowiedzi na potrzeb firmy wdrożyliśmy aplikację skierowaną do pracowników tymczasowych zatrudnionych poza Polską (głównie w Holandii). Aplikacja Gamfi, dostępna dla pracowników pod nazwą ContrainGo, stała się integralną część procesu rekrutacji i orientacji na miejscu w momencie podjęcia pracy.

Aplikacja zawierała wszystkie niezbędne informacje, kluczowe dla nowego pracownika w chwili rozpoczęcia zatrudnienia w Contrain. W formie zadań i misji przedstawione zostały zasady organizowania sobie życia za granicą (transport, zakwaterowanie, zakupy, relacje z innymi), zalety korzystania z portalu pracowniczego, korzyści współpracy z Contrain oraz benefity programu rekomendacyjnego. Aplikacja edukowała pracowników również w zakresie spędzania wolnego czasu i integracji ze współpracownikami.

ContrainGo powstała również po to, aby usprawnić obustronną komunikację pomiędzy Contrain a pracownikami oraz zwiększyć poczucie zadowolenia z wyboru pracodawcy. Dzięki zastosowaniu mechanik gier, pracownicy mieli dodatkową motywację, by być na bieżąco z publikowanymi informacjami oraz aktywnie współtworzyć platformę poprzez dodawanie zdjęć i wyrażanie opinii w wyzwaniach.

Aplikacja ContrainGO od Gamfi

Rezultaty

500 zaangażowanych pracowników

9000 wykonanych zadań

ponad 200 prac zgłoszonych w wyzwaniach

Wdrożenie aplikacji opartej o grywalizację było innowacją w naszej branży – Contrain jako pierwsza w Polsce Agencja Pracy Tymczasowej zdecydowała się zaproponować takie rozwiązanie dla pracowników tymczasowych. Po 9 miesiącach działania platformy możemy ocenić, że był to dobry krok. Główne założenia, jakie przyjęliśmy przy realizacji tego projektu, opierały się na dostarczaniu naszym pracownikom wiedzy merytorycznej z kluczowych dla nas i dla nich zagadnień. Bazowaliśmy na tematach związanych z rekrutacją, obsługą kadrowo-płacową i operacyjną. Feedback, jaki otrzymaliśmy od naszych pracowników, był bardzo pozytywny – docenili oni nie tylko atrakcyjne nagrody, jakie w ramach Contrain GO im oferowaliśmy, ale także nową wiedzę, którą zyskali dzięki aktywności na platformie. Tak duże zaangażowanie ze strony pracowników i pozytywny odbiór projektu wpłynęły na naszą decyzję o reaktywacji platformy w 2019 roku.

Marta WiśniewskaMarketing & Employer Branding Manager, Contrain

Zapewnij pracownikom skuteczne wdrożenie do nowej pracy

Skorzystaj z rozwiązania, które usprawnia i ułatwia orientację w nowym miejscu pracy.