Skontaktuj się z nami: contact@gamfi.com

3mam z DANONE: spójny onboarding pracowników od pierwszego dnia pracy

Branża: spożywcza
Wielkość organizacji: 3000 osób

Onboarding w Danone: zakres procesu wdrożenia

Danone w Polsce to grupa spółek, które oferują cenione przez konsumentów produkty, odgrywające istotną rolę w prawidłowo zbilansowanej diecie. Spółki DANONE łączy misja niesienia zdrowia poprzez żywność oraz wizja One Planet. One Health.

Kluczowa dla organizacji jest edukacja pracowników, dlatego firma stworzyła program 3mam z DANONE. Dzięki aplikacji Gamfi Onboarding pracownicy otrzymują dostęp do wiedzy zgromadzonej w ramach programu już pierwszego dnia pracy. Onboarding jest także poszerzony o szkolenie BHP.

Onboarding w Danone: zakres wdrożenia pracowników w aplikacji Gamfi Onboarding

SZKOLENIE
BHP


Obowiązkowe wstępne szkolenie BHP wraz z testami badającymi poziom adopcji wiedzy.

DANONE JAKO PRACODAWCA


Wprowadzenie do misji, wartości, inicjatyw CSR i struktury firmy; oferowane działania rozwojowe.

ZOSTAŃ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM


Produkty DANONE: wartości odżywcze, dieta, ekologiczna produkcja, wartość dla konsumentów.  

ŻYWIENIE SPECJALISTYCZNE


Produkty specjalistyczne DANONE: jednostki chorobowe, zasady żywienia, działanie.

Odbiorcy

Z aplikacji onboardingowej DANONE korzysta kilka grup odbiorców – szczegółowy zakres dostępnego wdrożenia jest uzależniony
od charakteru zatrudnienia pracownika i różni się między poszczególnymi grupami.

Grupy odbiorców onboardingu DANONE:

  1. nowi pracownicy grupy spółek DANONE,
  2. stali współpracownicy,
  3. osoby po stacjonarnym szkoleniu BHP,
  4. osoby, które zmieniają obszar pracy w strukturze grupy bądź wracają do pracy po dłuższej nieobecności (urlop macierzyński, L4).

Uczestnicy onboardingu logują się do aplikacji poprzez SSO (single sign-on) – wykorzystują do logowania firmowy adres e-mai i hasło, z których korzystają też w innych narzędziach.

Monitorowanie przebiegu procesu

Istotnym elementem wdrożenia w DANONE jest poziom badania adopcji nabytej w czasie procesu wiedzy. Poszczególne etapy onboardingu są poszerzone o szybkie testy wiedzy, bazujące na pytaniach jedno- lub wielokrotnego wyboru.

Cytat | case study Gamfi

Od pierwszego dnia pracy przykładamy ogromną wagę do edukacji naszych pracowników. Dogłębna wiedza o produktach firmy czyni z naszych pracowników ambasadorów marki. Dzięki aplikacji Gamfi Onboarding skutecznie edukujemy nowo zatrudnionych, dopasowując zakres wdrożenia do ich roli.

Zuzanna Brzeska Danone x Gamfi
Zuzanna Brzeska
Talent Development & Learning Specialist
DANONE
Dlaczego Gamfi | Doświadczenie spółki Gamfi

Usprawnij każdy etap wdrożenia pracowników

Automatyzuj cały proces onboardingu niezależnie od skali zatrudnień oraz specjalizacji i doświadczenia pracowników.