Skontaktuj się z nami: contact@gamfi.com

Polpharma Biologics x Gamfi: zaangażowanie Pracowników we wspólną pracę nad wartościami

Polpharma Biologics to największa polska firma biotechnologiczna, zajmująca się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych i innowacyjnych leków biologicznych.

Od prawie 10 lat prowadzi działalność na niespotykaną wcześniej w polskim sektorze biotechnologicznym skalę, konsekwentnie inwestując nie tylko w laboratoria i linie produkcyjne, ale też w know-how, organizując wysoko wyspecjalizowane miejsca pracy oraz rozwijając współpracę nauki z biznesem. 

Polpharma Biologics posiada w Polsce dwa nowoczesne ośrodki rozwoju i produkcji leków biologicznych – centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku oraz nowoczesny ośrodek wytwarzania leków biologicznych w Warszawie – Duchnicach, które śmiało można zaliczyć do grona najbardziej zaawansowanych tego typu obiektów w Europie. Firma zatrudnia obecnie ponad 800 osób, w tym najwyższej klasy specjalistów z kraju i ze świata.

W jakich okolicznościach zrodził się pomysł podjęcia współpracy z Gamfi?

Justyna Gryczka-Jezierska
People & Organization Projects Specialist
Polpharma Biologics S.A.

Justyna Gryczka-Jezierska, People & Organization Projects Specialist w Polpharma Biologics S.A.: W styczniu 2021 roku miało miejsce niezwykle ważne dla Polpharma Biologics wydarzenie: ogłoszenie nowej identyfikacji wizualnej. Marka Polpharma Biologics została zaprojektowana wokół wartości, o które się troszczymy: pasji, wywiązywania się z zobowiązań, transparentności.

Przygotowując się do tego wydarzenia, poszukiwaliśmy innowacyjnego narzędzia, które pomoże nam zaangażować Pracowników z wszystkich lokalizacji we wspólną pracę nad wartościami. Są one fundamentem organizacji. Zależy nam, aby były przestrzegane w codziennej pracy i stanowiły spoiwo naszych działań.

Zdecydowaliśmy o wykorzystaniu w tym celu grywalizacji.

Jaką rolę w przebiegu całego procesu pełniła aplikacja Gamfi i jak została zaprojektowana?

W platformie grywalizacyjnej przygotowanej dla Polpharma Biologics wykorzystano konwencję wirtualnego laboratorium. Zadaniem użytkowników było wykonywanie zadań związanych z poszczególnymi wartościami.

Aplikację oparto na dwóch głównych aktywnościach: 

● misjach edukacyjnych z poszczególnych obszarów dotyczących wartości,

● wyzwaniach kreatywnych, w których Pracownicy mogli podzielić się swoimi odczuciami i punktem widzenia dotyczącym wdrażanych wartości.

Pracownicy zostali zaangażowani w proces edukacyjny, w którym krok po kroku odkrywali tajniki poszczególnych wartości, a następnie mogli samodzielnie podzielić się swoim rozumieniem danych wartości.

Aplikacja wspierająca wspólną pracę nad wartościami w Polpharma Biologics

W aplikacji znajdowały się trzy misje edukacyjne, wykorzystujące microlearning i quizy, do przekazania Pracownikom wiedzy na temat wartości. Jak oceniacie skuteczność takiego sposobu edukowania Pracowników? 

Z pewnością pozytywnie. Sama formuła grywalizacji jest „lekka” i chcieliśmy ją zachować, a jednocześnie przekazać niezbędne treści w atrakcyjnej formie. Wykorzystanie w platformie grywalizacyjnej różnych sposobów edukowania, takich jak microlearning czy quizy pomogło osiągnąć te cele.

Istotną częścią wdrożonego rozwiązania były też wyzwania kreatywne, w których Pracownicy dzielili się m.in. swoim rozumieniem firmowych wartości i pokazywali sposoby ich praktycznego zastosowania. W jakim stopniu Pracownicy zaangażowali się w ich realizację?

Statystyki wskazują na bardzo wysokie zainteresowanie platformą – aż 96% Pracowników było aktywnych w aplikacji. Szczególną popularnością cieszyły się wyzwania kreatywne. Pracownicy mogli w nich dodawać swoje autorskie treści wykorzystując skojarzenia i własne doświadczenia. Mogli także widzieć prace swoich koleżanek i kolegów – z tych prac powstały unikalne kolaże.

96%

zaangażowanych Pracowników

W jaki sposób nagradzaliście Pracowników za ich zaangażowanie w aplikacji?

W platformie przewidzieliśmy szereg nagród: indywidualnych oraz zespołowych, uzależnionych od miejsca w rankingu. Dodatkowo, każdy z uczestników, po wykonaniu wszystkich misji, zadań i wyzwań kreatywnych otrzymał nagrodę gwarantowaną.

Aplikacja była wdrażana dwujęzycznie – jednocześnie dla Pracowników z Polski i Holandii. Czy treści stworzone przez Pracowników z obu lokalizacji różniły się między sobą? 

Rzeczywiście, z uwagi na międzynarodowy charakter organizacji, aplikacja była dostępna w dwóch językach – polskim i angielskim. Treści dostępne w platformie były przeznaczone dla Pracowników z wszystkich lokalizacji – ogłoszone w styczniu wartości są wspólne dla całej marki Polpharma Biologics.

Dziękujemy za rozmowę!

Przełóż wartości firmowe na efektywność pracowników

Uspójnij rozumienie wartości firmowych, nagradzaj promowane zachowania i zbierz bazę dobrych praktyk. Skorzystaj z rozwiązania Gamfi!