Skontaktuj się z nami: contact@gamfi.com

Onboarding do nowej kultury komunikacji

Wyzwanie klienta

Bank, z którym współpracowaliśmy, przeprowadzał zmianę kultury komunikacji w zakresie obsługi klienta. Dążeniem organizacji było usprawnienie komunikowania się w pracy pomiędzy pracownikiem a Klientem końcowym w oparciu o analizę transakcyjną. W ten sposób bank zamierzał poprawić styl komunikacyjny obowiązujący w organizacji, co w naturalny sposób przekłada się na podejmowanie skuteczniejszych decyzji biznesowych.

Firma chciała wprowadzić nowy styl komunikacji w oparciu o trzy typy treści:

  • Komunikacja: Doskonalenie umiejętności komunikowania się w pracy przez pracowników i zaznajomienie się ze stylami komunikacyjnymi analizy transakcyjnej.
  • Budowanie relacji: Edukacja z narzędzi wspierających budowę relacji sprzedażowych.
  • Realne sytuacje a decyzje: Przedstawienie realnych sytuacji (kontaktów z Klientem) i edukacja z zakresu podejmowania skutecznych decyzji biznesowych.

Rozwiązanie: aplikacja onboardingowa Gamfi

W odpowiedzi na potrzebę klienta wdrożyliśmy aplikację onboardingową, wspierającą pracowników w przejściu przez zmianę. Aplikacja „play2grow” edukowała pracowników banku z konkretnych stylów komunikacyjnych (wynikających z analizy transakcyjnej), budowała świadomość ich istnienia oraz tłumaczyła w jaki sposób całość przekłada się na ich codzienne obowiązki. Za pomocą aplikacji pracownicy mogli również poznać wybrane narzędzia budowy relacji sprzedażowych, a także wziąć udział w zadaniach sytuacyjnych, które wymagały podjęcia odpowiednio dobrej decyzji biznesowej w kontakcie z Klientem końcowym.

Aplikacja oparta była o narrację fabularną, osadzoną w klimacie kosmicznym, która polegała na zjednaniu ze sobą dwóch nacji zamieszkujących osobne planety (tzw. Sztampusów i Szczerusów). W ten sposób trudny temat analizy transakcyjnej został „przykryty” przyjaznym i nawiązującym do tematu wątkiem narracyjnym, który w przyjazny sposób tłumaczył całe zagadnienie.

Rezultaty

92% użytkowników

wykonało minimum jedno zadanie po aktywowaniu swojego konta w grze

75% użytkowników

biorących udział w grze wykonało wszystkie zadania, tym samym przechodząc przez całą zawartość merytoryczną

2 100 wykonanych zadań edukacyjnych

w misji pilotażowej

Wspieraj pracowników we wdrożeniu do nowej kultury organizacji

Skorzystaj z rozwiązania, która przekazuje wiedzę, buduje nowe nawyki i angażuje pracowników.