Wyślij do nas zapytanie na contact@gamfi.com

 • Polski
 • English

Onboarding

Pierwszy dzień w pracy i pierwszy poranny call. Nowa osoba nieśmiało bada twarze uśmiechające się z monitora. Jest tu sporo życzliwych, którzy przedstawiają się i deklarują pomoc na start, ale czy to wystarczy?

Jak sprawnie przeprowadzić nowego pracownika przez zdalne wdrożenie, dostarczając mu wyjątkowe doświadczenie, zapewniając dostęp do niezbędnej wiedzy i dbając o efektywność całego procesu?

Zgrywalizuj proces onboardingu!

Po co grywalizować wdrożenie nowego pracownika?

W czasach przed pandemią naturalnym elementem wdrożenia nowej osoby były interakcje z kolegami z pracy. Pozwalały one w organiczny, niesformalizowany sposób poznawać zespół i kulturę organizacji oraz na bieżąco uzupełniać wiedzę.

Przeniesienie procesu do postaci zdalnej rodzi pułapkę izolacji. Nowa osoba co prawda dostaje co prawda mnóstwo materiałów, spędza mnóstwo czasu na telekonferencjach poznając współpracowników, ale nie ma okazji uczyć się… organizacji. A to krytyczny element budowania motywacji pracownika.

Dziś skuteczny onboarding musi być procesem całkowicie zdalnym.

Wymuszona digitalizacja wdrożenia nie polega na „zawieszeniu” on-line materiałów z klasycznego procesu. Zmieniły się całościowe doświadczenia pracowników i w efekcie – cały proces musi być zaprojektowany od nowa. Tak, aby przekazywanie wiedzy, uczenie procedur i wdrażanie w specyfikę zespołu stało się wciągającym, angażującym doświadczeniem.

Pracownik poznający firmę w zgrywalizowanym procesie poznaje każdy z obszarów zgodnie ze zdefiniowaną ścieżką zaangażowania. Dzieli ona proces onboardingu na serię zadań, quizów, misji i wyzwań, które wciągają odbiorcę w angażujący proces, nagradzając go po poszczególnych etapach.

Onboarding oparty o platformę grywalizacyjną przekazuje wiedzę i buduje zaangażowanie – od chwili pierwszego kontaktu z firmą

W zgrywalizowanym procesie wdrożenia znajdziesz:

 • mikroszkolenia podzielone na serie i etapy
 • mechanizmy zwiększające retencję wiedzy
 • mechanizmy premiujące wykonanie kolejnych zadań
 • możliwość połączenia wyzwań on-line z zadaniami „w realu”
 • zadania i wyzwania pozwalające poznać zespół 
 • udostępnienie pracownikowi bazy wiedzy, do której może w dowolnym momencie wrócić
 • pozyskiwanie bieżącego feedbacku od nowych pracowników
 • treści dopasowane do profilu pracowników z możliwością zawężenia dostępu do wybranych treści dla zdefiniowanych grup osób

Jakie korzyści dla biznesu niesie zgrywalizowany onboarding?

SKRÓCENIE PROCESU

Zgromadzenie wszystkich treści w zgrywalizowanej platformie on-line pozwala skrócić proces adaptacji pracownika nawet o połowę.

OSZCZĘDNOŚĆ FINANSOWA

Platforma zastępuje klasyczny proces wymagający nakładów kosztowych, w tym m.in. angażowania wewnętrznych trenerów.

SKALOWALNOŚĆ

Raz zaprojektowany proces możesz udostępnić dowolnej liczbie pracowników, bez względu na ich lokalizację i specyfikę pracy.

UTRZYMANIE KANDYDATÓW

Udostępnienie pre-onboardingu zrekrutowanym  kandydatom buduje ich relację z przyszłym pracodawcą i minimalizuje ryzyko rezygnacji.

RETENCJA WIEDZY

Treści dostępne w onboardingu są stale dostępne dla pracowników, a powtórki zaprojektowane tak, by budować i rozwijać know-how organizacji.

ZDALNIE I SPRAWNIE

W dobie pracy zdalnej skuteczne wdrożenie pracownika jest krytyczne dla organizacji. Dzięki grywalizacji proces jest sprawny i efektywny. 

O satysfakcję nowych pracowników zadbali z nami

Angażujący i skuteczny: taki może być onboarding w Twojej organizacji

Zostaw nam kilka informacji na swój temat w formularzu obok. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce i zaprezentujemy Ci mechanizmy grywalizacyjne, które wspierają organizacje w onboardingu.

Jeśli wolisz szerzej opisać nam kontekst i potrzeby swojej organizacji, wyślij nam wiadomość na adres contact@gamfi.com.

Do zobaczenia wkrótce!

  To prawie wszystko! Wyraź jeszcze zgodę na bezpośredni kontakt.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Gamfi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 94 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351370, NIP: 5342441276, REGON: 142281049 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.