Wyślij do nas zapytanie na contact@gamfi.com

Umów demo

Umów demo

Podaj nam kilka podstawowych informacji na swój temat wypełniając krótki formularz.

Wkrótce skontaktujemy się z Tobą i zaprezentujemy możliwości naszej platformy wraz z przykładami jej użycia przez inne firmy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Gamfi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 94 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351370, NIP: 5342441276, REGON: 142281049 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Gamfi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), ul. Aleje Jerozolimskie 94 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351370, NIP: 5342441276, REGON: 142281049.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iodo@gamfi.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

11. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przypisania Pana/Pani danych do określonego segmentu odbiorców, zaś konsekwencją takiego przetwarzania będzie przekazywanie dopasowanych do Pana/Pani profilu treści oraz oferty produktów i usług.