Skontaktuj się z nami: contact@gamfi.com

Zwiększenie jakości obsługi i cross-sellu w banku

Sytuacja wyjściowa

Bank BGŻ znajdował się w okresie fuzji z BNP Paribas, zawsze trudnym dla organizacji. Istotnym dla obu firm celem było zadbanie o utrzymanie wysokiej jakości obsługi klienta oraz podniesienie sprzedaży w tym niełatwym okresie.

Odbiorcą naszej aplikacji byli doradcy detaliczni pracujący w placówkach w całej Polsce oraz dyrektorzy oddziałów.

Postawione cele

Aplikacja Gamfi wspierana mechanizmami grywalizacyjnymi miała bardzo szeroko wspierać jakość obsługi, edukację pracowników z produktów oraz wzrost wskaźników biznesowych, w tym sprzedażowych. Wśród postawionych celów znalazły się:

  • Jakość obsługi: Wsparcie jakości obsługi podczas fuzji banku BGŻ oraz BNP Paribas zakończone zajęciem wysokiego miejsca w rankingu Newsweeka.
  • Sprzedaż i edukacja: Wsparcie sprzedaży usług dodatkowych przy zakładaniu nowych kont (cross-sell) oraz edukacja z nowych produktów.
  • Pozyskiwanie danych kontaktowych klientów: Zwiększenie odsetka zbierania kompletu danych kontaktowych oraz zgód marketingowych od klientów.

Nasze działania i ich rezultaty

Aplikacja “Mistrzowie Jakości” uwzględniała kilka modułów wspierających wszystkie zakładane na etapie fuzji cele. W aplikacji odwzorowano strukturę sieci oddziałów, a tworzone w niej rankingi było bezpośrednio związane z poziomem realizacji biznesowych. Nagradzano pracowników, oddziały oraz regiony za wykonywanie misji edukacyjnych, uzyskiwane wyniki cross-sellu oraz osiągnięty poziom innych wskaźników (jak Tajemniczy klient czy NPS).

7% wzrostu sprzedaży z cross-sellu

13% lepszy wskaźnik KPI

dotyczący pozyskiwania kompletu danych kontaktowych oraz zgód marketingowych na kontakt

II miejsce w rankingu Newsweeka

w kategorii bank dla Kowalskiego

Popraw jakość obsługi klienta w Twojej organizacji

Skorzystaj z opartego o najlepsze praktyki rozwiązania Gamfi, które zwiększa efektywność zespołów obsługowych w wielu organizacjach.